De Pater en Kolkman Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Pater en Kolkman Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Apeldoorn

Datum constatering overtredingen

07-12-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Stillegging

Locatie overtreding

Kerkeinde 11 -
- Gemonde

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.