Sloopbedrijf Oosterhout B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sloopbedrijf Oosterhout B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oosterhout

Datum constatering overtredingen

05-12-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Middellaan - -
- Breda

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.