Castelijns Sloopwerken & Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Castelijns Sloopwerken & Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Hapert

Datum constatering overtredingen

25-01-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Slotlaan 40 -
4902AE Oosterhout nb

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.