Stipt Techniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Stipt Techniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Wateringen

Datum constatering overtredingen

14-03-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bagijnhof 48 -
3311KE Dordrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.