Maldas Sloop B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Maldas Sloop B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Nijmegen

Datum constatering overtredingen

01-03-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Almystraat 12 -
- Oisterwijk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.