S.C.M. Roulaux h.o.d.n Asbestverwijdering Giesbeek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: S.C.M. Roulaux h.o.d.n Asbestverwijdering Giesbeek
Plaats overtreder/bedrijf: Kockengen

Datum constatering overtredingen

21-05-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lijnbaanstraat 26 -
- Zutphen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.