Bunt Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Bunt Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Dodewaard

Datum constatering overtredingen

25-04-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- -
- Sterksel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.