W.E van Bruggen h.o.d.n WBuild

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: W.E van Bruggen h.o.d.n WBuild
Plaats overtreder/bedrijf: Numansdorp

Datum constatering overtredingen

09-05-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Schouteneinde 54 -
- Puttershoek

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.