Hendriks Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Hendriks Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ede

Datum constatering overtredingen

26-04-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hosterdstraat 1 -
6641KB Beuningen gld

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.