P3 Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: P3 Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Nijmegen

Datum constatering overtredingen

03-05-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Stationsstraat 21 -
- Mill

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.