O.C.T. Sloop- en Milieutechniek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: O.C.T. Sloop- en Milieutechniek
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

21-06-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder d Afvalstof was niet z.s.m. verzameld en afgevoerd in geschikte verpakking.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Zevenheuvelenweg 44 -
- Tilburg

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.