T. Schop

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: T. Schop
Plaats overtreder/bedrijf: BARENDRECHT

Datum constatering overtredingen

12-06-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Morgenster 3 -
2992CJ Barendrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.