Van Dorp Klimaattechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Dorp Klimaattechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Rotterdam

Datum constatering overtredingen

16-01-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Industrieweg 9 -
- Vlaardingen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.