Asbest Veilig B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Veilig B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ede

Datum constatering overtredingen

13-03-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 1e lid Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

's-Gravelandseweg 565 -
- Schiedam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.