Maldas Sloop B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Maldas Sloop B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Nijmegen

Datum constatering overtredingen

08-05-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hulsdonksestraat - -
4703AP Roosendaal

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.