Bunt Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Bunt Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Dodewaard

Datum constatering overtredingen

01-08-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hertzstraat 10 -
1446TG Purmerend

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.