BDB Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: BDB Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ureterp

Datum constatering overtredingen

09-07-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ridderdijk 4 -
8741KE Hartwerd

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.