M.H. Pawlowski h.o.d.n Bouwbedrijf Pawlowski

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: M.H. Pawlowski h.o.d.n Bouwbedrijf Pawlowski
Plaats overtreder/bedrijf: Kropswolde

Datum constatering overtredingen

18-12-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Aweg 40 A
9718CT Groningen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.