Gebr. Middelveld Dak- en Gevelelementen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Gebr. Middelveld Dak- en Gevelelementen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Hoogeveen

Datum constatering overtredingen

09-07-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Beilerweg 45 -
9418TD Wijster

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.