Asbestverwijdering Noord B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestverwijdering Noord B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Roden

Datum constatering overtredingen

06-08-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Julianalaan 30 -
9461BV Gieten

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.