A.S.S. B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: A.S.S. B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Enschede

Datum constatering overtredingen

09-07-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Postweg 18 -
7963PD Ruinen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.