Hendriks Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Hendriks Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ede

Datum constatering overtredingen

03-04-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hosterdstraat 1 -
6641KB Beuningen gld

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.