VeiligAsbestVrij B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: VeiligAsbestVrij B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Zeewolde

Datum constatering overtredingen

28-08-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Marconistraat 11 -
- Venlo

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.