Aannemings- en Verhuurbedrijf W.G. Schimmel B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Aannemings- en Verhuurbedrijf W.G. Schimmel B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Wenum Wiesel

Datum constatering overtredingen

17-09-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Eburonenstraat 84 -
7312JT Apeldoorn

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.