Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Tolbert

Datum constatering overtredingen

26-02-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Archimedesweg 15
8912AK Leeuwarden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.