P.A.H. van Berkel h.o.d.n Paul van Berkel Timmerwerken

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: P.A.H. van Berkel h.o.d.n Paul van Berkel Timmerwerken
Plaats overtreder/bedrijf: Nunhem

Datum constatering overtredingen

15-07-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Grootestraat 37
6063AK Vlodrop

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.