Loohuis Installatietechnieken Almelo B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Loohuis Installatietechnieken Almelo B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Almelo

Datum constatering overtredingen

09-09-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Grotestraat 6 -
- Borne

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.