Clevers Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Clevers Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Kerkrade

Datum constatering overtredingen

05-12-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Eikendermolenweg 100
6411RW HEERLEN

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.