Mussche B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Mussche B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Staphorst

Datum constatering overtredingen

27-01-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Rede 1 -
8251ER Dronten

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.