Huizer Bouw B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Huizer Bouw B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Barendrecht

Datum constatering overtredingen

27-02-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lijnbaan 74 -
- Maassluis

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.