Shipyard Millingen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Shipyard Millingen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Millingen aan de Rijn

Datum constatering overtredingen

23-01-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rijndijk 19
6566CG Millingen aan de Rijn

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.