Kesselaar Milieu Techniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kesselaar Milieu Techniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Wateringen

Datum constatering overtredingen

13-05-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Terheijdenseweg 414
4826AB Breda

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.