Horyon Innovaties en Technieken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Horyon Innovaties en Technieken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Utrecht

Datum constatering overtredingen

13-05-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 2e lid Er vond geen eindbeoordeling plaats door visuele inspectie en eindmeting.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Papendorpseweg 100
3528BJ Utrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking