NOVI Projecten

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: NOVI Projecten
Plaats overtreder/bedrijf: Leeuwarden

Datum constatering overtredingen

16-04-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Sweelinckstraat 32 38
8916GW Leeuwarden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.