Visscher Sloop- en Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Visscher Sloop- en Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Wormerveer

Datum constatering overtredingen

18-06-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Boompjes 60
3011XC Rotterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.