Bosvelt Klein Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Bosvelt Klein Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Arnhem

Datum constatering overtredingen

28-07-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Boutensgaarde 69
7414WE Deventer

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.