Asbestsanering en Milieutechniek Vissers B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering en Milieutechniek Vissers B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oosterhout

Datum constatering overtredingen

18-06-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rugstraat 17
4711CP St. Willebrord

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.