Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Zwanenburg

Datum constatering overtredingen

11-08-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Parkweg -
3119CN Schiedam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.