Hageman Installatietechniek V.O.F.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Hageman Installatietechniek V.O.F.
Plaats overtreder/bedrijf: Gouda

Datum constatering overtredingen

06-08-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

zijdelaan 1 -
- 's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.