C.N. van Willigen h.o.d.n CW asbest saneren & regelgeving

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: C.N. van Willigen h.o.d.n CW asbest saneren & regelgeving
Plaats overtreder/bedrijf: Roosendaal

Datum constatering overtredingen

26-08-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Moervenstraatje 2 A
4714PB Sprundel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.