De Covik Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Covik Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Steenderen

Datum constatering overtredingen

05-06-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Grensweg 6 a
7083AM Voorst Oude Ijsselstreek

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.