Rasenberg Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Rasenberg Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Terheijden

Datum constatering overtredingen

16-07-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Fatimastraat 27
4714CA Sprundel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.