Hendriks Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Hendriks Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ede

Datum constatering overtredingen

18-08-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rijksstraatweg 39
4191SC Geldermalsen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.