Gebroeders Van Oorschot Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Gebroeders Van Oorschot Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Made

Datum constatering overtredingen

23-07-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ruitersboslaan 61
4837CJ Breda

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.