Rozeboom V.O.F.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Rozeboom V.O.F.
Plaats overtreder/bedrijf: Appingedam

Datum constatering overtredingen

16-09-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

van Heemskerckstraat 119 a
9601HC Hoogezand

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.