Visser Milieu B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Visser Milieu B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Eersel

Datum constatering overtredingen

24-09-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bussereind 2
5524AM Steensel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.