N. Lasga h.o.d.n Egaliseerspecialist

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: N. Lasga h.o.d.n Egaliseerspecialist
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Hertogenbosch

Datum constatering overtredingen

27-10-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Muzenlaan 266 -
- Heerlen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking