Tapijtcentrum Nederland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Tapijtcentrum Nederland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Best

Datum constatering overtredingen

27-10-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Muzenlaan 266 -
- Heerlen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking