Spandauw MTS B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Spandauw MTS B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Peize

Datum constatering overtredingen

16-11-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

de Horst 19
9321VH Peize

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.