Spandauw MTS B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Spandauw MTS B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Peize

Datum constatering overtredingen

16-11-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

de Horst 19
9321VH Peize

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking