Ervé B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Ervé B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Weert

Datum constatering overtredingen

06-11-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Oudendijk 60
4751WL Oud Gastel

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking